Ung ufør med ME?

Blir du syk som barn eller ungdom og ute av stand til å jobbe mer enn 50 % før du fyller 26 år, kan ordningen som kalles Ung ufør være aktuell. Ung Ufør er et tillegg til vanlig uføretrygd. Dessverre får mange ME-syke avslag på dette tillegget til tross for at de fyller vilkårene som er beskrevet i lovverket. Den praksisen ville en gruppe unge ME-syke gjøre noe med.
.

.
Se for deg at du blir alvorlig syk i ung alder. Etter en omfattende prosess blir du erklært ufør. Du har ikke rukket å være delaktig i arbeidslivet og du får derfor kun innvilget minstesats. Pensjonspoeng har du heller ikke rukket å opparbeide deg.

Så vet du at det finnes en ordning som skal kompensere for dette slik at du ikke skal leve i fattigdom hele livet. Ordningen kalles Ung ufør og er for personer som klart kan dokumentere alvorlig sykdom før fylte 26 år. Et av kravene er at du er minst 50 % ufør.

For mange alvorlig syke folk blir dette innvilget selv om de arbeider opp til 50 %. Ordningen fungerer med andre ord slik det er tenkt.

– Men hvis du har fått diagnosen ME, vil NAV ofte kreve at du er totalt sengeliggende for å få dette tillegget. Alt du gjør av aktiviteter blir brukt mot deg, enten du har forsøkt deg i arbeidstiltak (etter krav fra NAV) som også har forverret sykdommen din, eller at du faktisk klarer å pusse tenner, gå på do selv og dusje én gang i uka. Resten av tiden er du sengeliggende.

Virker det rettferdig?

Etter en gjennomgang av trygderettsdommene fra perioden 2010-2020, fant en gruppe unge ME-syke ut at det foregår en klar diskriminering av ME-syke når det kommer til Ung ufør-tillegget. Denne praksisen foregår i det skjulte, dvs. at den ikke kommer fram til media eller relevante offentlige institusjoner som kunne hjulpet til med å stoppe den ulovlige forvaltningspraksisen.

Arbeidsgruppen har fått til en avtale med advokat Olav Lægreid i Advisio Advokat. Lægreid skal se nærmere på saken, og lage en omfattende juridisk rapport om hvordan forvaltningen diskriminerer ME-syke som søker Ung ufør-tillegg.

Advokat Olav Lægreid, som blant annet har bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten, sier:

«Når søknader fra ME-syke om ung ufør-tillegg behandles av NAV og Trygderetten, kan det se ut til at det gjelder en annen terskel for alvorlig sykdom enn når andre pasienter er søkere. Dette betyr at samme lave funksjonsnivå som følge av annen sykdom gir rett til ung ufør-tillegg, mens tilsvarende søknader fra ME-pasienter avslås. Hvis det er slik at ME-syke blir systematisk forskjellsbehandlet, betyr det at ME-sykdom diskrimineres i trygdesammenheng. Vi vil gjennomføre en systematisk studie av Trygderettens praksis for å klarlegge slike forskjeller

Arbeidsgruppen arrangerte en Spleis for å kunne betale advokaten for arbeidet. Etter all sannsynlighet vil den juridiske gjennomgangen av situasjonen vise, og kunne gi, gode og lett forståelige eksempler på denne diskrimineringen. Det vil forhåpentligvis få både media, domstoler og offentlige institusjoner til å bli oppmerksomme, slik at de kan reagere overfor NAV og Trygderettens diskriminerende praksis i ME-saker.

Det første innsamlingsmålet på 100 000 kroner ble raskt nådd, og ble dermed utvidet til 150 000 (160 000 for å dekke gebyrer til Spleis). Dette gjør at de kan få en enda grundigere vurdering av diskrimineringsvernet etter både Grunnloven og de europeiske menneskerettighetene.

I forbindelse med slipp av rapporten, så vil det komme en egen innsamling dedikert til å føre en prinsipiell for lagmannsretten eller høyere.
Hjertelig takk til alle som har delt, og gitt! Sammen er vi sterke!
Les gjerne hele teksten på Spleis for mer utdypende informasjon om ME, ung ufør og denne saken. Du finner den her
Følg med på vår Facebookside for oppdateringer når rapporten kommer, og om neste spleis!
.
.
Kortlenke for deling: https://wp.me/p3VLNe-1Oc
Dette innlegget ble publisert i Barn og unge med ME, Fra ungdom, ME, ME og juss, Om hjelpesystemene, Rettigheter og merket med . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *