Svar på høring om offentlig innsyn

ME-foreldrene har i dag, 5. juli 2023, levert svar på høringen om foreslåtte endringer/innskrenkning i offentlighetsloven.

Du finner all informasjon om høringen inkludert alle høringssvar på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-offentleglova-m.m.-innsyn-i-journalinnforinger-m.m.-som-gjelder-organinterne-dokumenter/id2970576/

ME-foreldrene har levert høringssvar med følgende merknader:

Uinnskrenket offentlig innsyn spiller en avgjørende rolle i opprettholdelsen av et velfungerende demokrati. Det bidrar til å sikre ansvarlighet, rettferdighet og tillit til regjeringen og offentlige institusjoner. Pasientforeningen ME-foreldrene har erfaring med viktigheten av slik åpenhet og her er vår begrunnelse for hvorfor vi mener forslaget er feil og til skade:

  1. Åpenhet og ansvarlighet: Offentlig innsyn sørger for at beslutninger og handlinger fra regjeringen og offentlige institusjoner er synlige for borgerne. Dette skaper en plattform for å holde myndighetene ansvarlige for sine handlinger. Når politikere og byråkrater vet at deres beslutninger og handlinger vil bli offentlig gransket, er de mer tilbøyelige til å opptre på en måte som er i tråd med folks interesser og verdier.
  2. Kontroll med maktmisbruk: Offentlig innsyn fungerer som et effektivt verktøy for å oppdage og forhindre maktmisbruk. Gjennom åpne offentlige registre, tilgang til informasjon og offentlige høringer, kan borgerne og mediene identifisere og avsløre urettferdighet, korrupsjon og annen mislighold. Dette bidrar til å begrense potensialet for overgrep og sikrer at makthavere holder seg til det mandatet innbyggerne har gitt dem.
  3. Tillit og legitimitet: Et velfungerende demokrati er avhengig av tillit og legitimitet fra borgerne. Offentlig innsyn spiller en nøkkelrolle i å opprettholde denne tilliten. Når folk har mulighet til å se og forstå hvordan beslutninger blir tatt, og hvordan ressurser blir brukt, kan de ha tillit til at deres interesser blir ivaretatt. Tillit til myndighetene er avgjørende for å opprettholde sosial stabilitet og samfunnsmessig sammenheng.
  4. Deltagelse og engasjement: Offentlig innsyn gir borgerne mulighet til å engasjere seg i politiske prosesser og delta i beslutningstakingen. Når informasjon er tilgjengelig, kan folk bedre forstå og påvirke politiske spørsmål som påvirker deres liv. Dette bidrar til en mer inkluderende og representativ demokratisk praksis, der ulike perspektiver og interesser blir hørt.
  5. Uavhengig granskning og innovasjon: Offentlig innsyn gir også mulighet for uavhengig granskning og evaluering av offentlige programmer og politikk. Dette hjelper til med å identifisere svakheter og forbedringsområder, samt stimulerer til innovasjon og effektivitet i offentlig forvaltning. Uavhengige organer, som revisjonskontorer og ombudsmenn, kan bruke innsyn for å sørge for at offentlige midler brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Samlet sett er offentlig innsyn avgjørende for opprettholdelse av et velfungerende demokrati.

—-

Alle høringssvar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no.
Dette innlegget ble publisert i Høringssvar, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *