Seminar om ME i Oslo 21. november 2014

Forsker ved Columbia University i USA,  Mady Hornig, var invitert til å holde et foredrag i Oslo 21. november i år.  I salen satt helsepersonell, representanter fra pasientforeninger, Per Magnus fra Folkehelseinstituttet, Ingrid Helland fra kompetansesenteret ved Rikshospitalet, tidligere leder av kompetansetjenesten Barbara Baumgarten-Austrheim samt pårørende, deriblant flere fra ME-mammas betroelser.


Det var ikke bare Hornig som hadde innlegg på seminaret:

Ingrid Helland innledet seminaret. Hun gjennomgikk hva nasjonalt Kompetansesenter for CFS/ME jobber med, viste til forskning, og framhevet de norske studiene.  Hun gikk gjennom NorCapital-studien som bl.a. Vegard Bruun Wyller har publisert, der resultatene ikke var akkurat som de hadde håpet.  Helland avsluttet åpningsinnlegget med å si “Vi håper at denne dagen kan hjelpe oss å forstå hva som kan utløse  CFS/ME, og kanskje også forstå hvilke vedlikeholdende faktorer som er viktige.”

Per Magnus fra Folkehelseinstituttet holdt et innlegg om sin forskning. Han snakket om forekomst av ME i befolkningen. Det er gjort studier av forekomst etter meningokokkvaksine, og etter svineinfluensaen i 2009.  Han har også undersøkt hvilke aldersgrupper ME hyppigst oppstår.  Han og medforfatterne fant to topper i aldersgruppen 10-19 og 30-39 år, de er ikke sikre på årsaken til dette, men det er et interessant funn.  Folkehelseinstituttets gruppe har kontakt med Mady Hornig og Ian Lipkin ved Columbia University.

Elin Strand, Ph.d fra Nasjonalt kompetansesenter for CFS/ME hadde et innlegg om karakteristikker ved pasientene.

Upublisert materiale
Del to av både Per Magnus og Hornig sine innlegg handlet (delvis) om upublisert materiale.

Deler av Mady Hornigs materiale er nå publisert, vi har skrevet om publiseringen her

I mars 2015 kom mer av Mady Hornigs forskning ut.  Denne gangen handler det om nye funn som kanskje forklarer hvorfor ME-pasienter opplever kognitiv svikt.

Mady Hornigs innlegg på seminaret
Den de fleste var mest spent på var likevel Mady Hornig fra Columbia University, New York, USA. Hun begynte foredraget sitt med å fortelle litt om hvordan man så på nevropsykiatriske lidelser tidligere, og hvordan de forsker på det nå.

Dette dreier seg om grunnforskning. Forhåpentligvis kan dette si oss noe om årsakene til ME – og dermed muligens også føre oss på sporet av behandling. Men det er langt, langt frem.

Det Hornig er mest opptatt av, er hvordan mikroorganismer som bakterier og virus kan påvirke immunforsvaret vårt, derfra hvordan de kan påvirke hele kroppen, inkludert hjernen. Hornig har bl.a. drevet med dyreforsøk, der mus endrer adferd hvis de får stoffer fra streptokokkbakterier injisert. Musene fikk da en adferd som var helt ulik vanlig museoppførsel. De har oppdaget at det kan være reseptorer i hjernen som «tar imot» proteiner fra virus og bakterier, og dermed «misforstår» immunforsvaret hva det skal gjøre.

Mady Hornig


«Sykdommen som kalles PANDAS [er] en enkel halsbetennelse, altså en streptokokkinfeksjon, og vertsorganismen responderer av og til med en antistoff-reaksjon som er ment å bekjempe streptokokkene, men som gjør noe som kalles molekylær etteraping ved at en del av et nevron eller en reseptor på et nevron blir etterlignet i streptokokken. Så «våpenet» som skal bekjempe streptokokkene blir feildirigert og ender opp på en reseptor, f.eks. en dopamin- eller serotoninreseptor, blir bundet av disse antistoffene som i utgangspunktet var en svært sunn respons. Vi er svært interesserte i disse mekanismene og mener de kan være involvert i ME/CFS også.»

Hornig viste også hvordan mage og tarm kan påvirke hjernen ved at bakteriefloraen i tarmen påvirker signalstoffene til hjernen. En del av disse stoffene passerer over i blodet, og kan til og med komme seg gjennom blod-hjernebarrieren.  Hos noen blir det da en endring i hjernens tykkelse på ulike steder, og dette kan ramme hukommelsessentre, språksentre og andre viktige deler av hjernen.  Det er sett ødeleggelse av hvit substans i hjernen hos pasienter med ME. Dette er en kompleks sammenheng som det må forskes videre på. Også hos barn med autisme, PANDAS, og altså ME, ser man endringer i bakterieflora OG endringer i hjernen.

Hornig avsluttet første del av foredraget med å oppfordre til å passe på tarmfloraen ved å ta probiotika!

Igjen så tror jeg det er viktig å slå fast at det er lite trolig at psykososialt stress er den eneste faktoren som årsak til en lidelse som  ME/CFS.
Betyr dette at psykososialt stress er uviktig? Nei. Vi kan jo alle tjene på en «vaksine» mot effekten av psykososialt stress. Ganske sikkert, når mennesker har et sårbart eller lite motstandsdyktig immunsystem eller metabolisme, så gir det mening at psykososialt stress kan øke alvorlighetsgraden til syndromet. Som den eneste årsaken?
Jeg tror det er høyst usannsynlig at dette er den eneste faktoren som ligger bak.  Allikevel, psykososialt stress øker antallet pro-inflammatoriske cytokiner, og dette har sammenheng med generell betennelse som øker kardovaskulær sykdom. Så, hvorfor bør vi skille på dette, og si at vi ikke tror at dette er viktig som en del av prosessen? Jeg tror det er en del av prosessen.  Allikevel, det er ikke trolig at dette er årsaken, den opprinnelige enkeltstående årsaken. Det er mer trolig at det er en sammenheng med toksiner i tillegg til infeksjoner.”

I andre del av foredraget snakket Hornig om ulikheter i cytokinene i blodet hos pasienter som har vært syke i under tre år og de som har vært syke i mer enn 3 år.  De har funnet forskjeller her, noe som kan tyde på at immunforsvaret først kjemper imot men seinere nærmest “gir opp” kampen.  Forskergruppen til Hornig skal fortsette å forske på disse cytokinene for å se om de endrer seg hos samme pasient over tid.
Forskergruppen med Hornig i spissen sier at dette er det første håndfaste bevis på at ME/VFS (som de kaller det i USA) er en biologisk sykdom og ikke en psykosomatisk tilstand som mange hevder.

 

This entry was posted in Forskning på ME and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Seminar om ME i Oslo 21. november 2014

  1. Pingback: Microbe Discovery Project | ME-mammas betroelser

  2. Pingback: ME er biologisk, sier Mady Hornig | ME-mammas betroelser

  3. Pingback: Mady Hornigs gruppe med nye funn | ME-mammas betroelser

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *