Rettshjelpfondet er offisielt stiftet!

Redigert: Fondet kom dessverre ikke over den første oppstarten, og ble nedlagt. 

ME-foreldrene har vært med i oppstarten av Rettshjelpfondet, sammen med bl.a. initiativtakerne Victor Håland og advokat Olav Lægreid. Den første innsamlingsaksjonen til fondet varte til 29.12.2020.
Under forteller Victor Håland om bakgrunnen for at fondet ble stiftet og om hva vi håper å oppnå med fondet:

Bilde fra informasjonsvideoen (derfor lydikon)

I løpet av min beklagelige karriere som provisorisk pensjonert jusstudent pga. sykdom, har jeg observert en urovekkende utvikling for de svakeste gruppene i samfunnet:

1. De færreste syke har råd til juridisk bistand for deres saker om viktige ytelser.

2. De færreste syke kvalifiserer til fri rettshjelp.

3. Skulle man kvalifisere til fri rettshjelp, har man uansett sjelden anledning til å ta den økonomiske risikoen det utgjør å ta en sak til lagmannsretten for avklaring. (Dette er særlig et omfattende problem dersom forvaltningspraksisen gjennomgående er umenneskelig, slik som i dag.)

4. Flertallet i utvalget til ny lov om fri rettshjelp har foreslått å øke egenandelene, samt redusere tiden man kan få rettshjelp i Lagmannsretten (hvor behovet jo er størst når forvaltningspraksisen er enormt streng).

5. Flertallet i utvalget til ny lov om fri rettshjelp har foreslått å fjerne en unntaksbestemmelse, hvor enkeltpersoner etter en skjønnsmessig vurdering kan få støtte dersom privatpersonen åpenbart ikke kan betale juridisk bistand selv om man er over inntektsgrensen.

6. Flertallet til ny forvaltningslov har foreslått å fjerne forvaltningslovens § 36, som åpnet for en vurdering om å tilkjenne saksomkostninger dersom privatperson vant mot forvaltningen. Hvis denne fjernes vil det bli tilnærmet umulig for de fattige i samfunnet til å ta en sak høyere enn de første klageinstansene pga. den økonomiske risikoen.

7. Det mangler rettslige avklaringer på en rekke trygderettslige områder. Dette skyldes at de færreste prinsipielle saker kommer opp i systemet, ettersom de færreste har råd til å realitetsbehandle søknaden sin.

8. Direktoratet har ved mailutveksling med meg, og andre, uttrykt at de stiller seg uforstående til at det foreligger en rettssikkerhetskrise i etatene under.

9. Det er ingen politisk vilje til å endre situasjonen, snarere ser vi en gradvis og bevisst nedbygging av den rettssikkerheten som det har blitt arbeidet for i Norge i mange tiår.

10. Forvaltningen oppretter krav til ytelser som er atskillig strengere enn det som var formålet bak bestemmelsene. Slike ekstra strenge krav mangler juridisk dekning i rettskildene.

I lys av dette ble stiftelsen Rettshjelpfondet etablert.
Dermed kan vi benytte crowfunding (innsamling) for å få rettslige avklaringer på prinsipielle saker. Dette vil føre til at færre trenger å bli dratt gjennom forvaltningssystemets klageinstanser, hvor de opplever at de står uten muligheter for å få saken reelt prøvd i lagmannsretten.

Jeg takker for god hjelp av trygderettsspesialist Olav Lægreid i Advisio Advokat AS og Tonje Lovang fra ME-foreldrene, for opprettelsen av fondet. Begge sitter i interimstyret.

Innsamlingen har et romslig mål fordi fondet har som formål å være en langsiktig medarbeider for avklaring av prinsipielle spørsmål på de områdene det trengs.

Det skulle strengt tatt ikke vært nødvendig med et fond som dette, men når tusenvis av mennesker står fortvilte igjen uten mulighet til å få saken sin reelt behandlet, så må noe gjøres. For øyeblikket er det eneste realistiske håpet for forandring, å få rettslige avklaringer fra domstolene.

Hvis du leste alt dette, tusen takk – det er også et viktig bidrag.

Av Victor Håland, tidligere juss-student, nå ME-syk

Informasjonsvideo om Rettshjelpsfondet

Dagsavisen Fremtiden: Starter eget rettshjelpsfond

Snart kommer den juridiske rapporten om hvordan mange ME-syke får avslag på dette det såkalte ung ufør-tillegget til tross for at de fyller vilkårene som er beskrevet i lovverket. Les Ung ufør med ME?

ME-foreldrenes medlemsfordeler:
Rabatt på juridisk bistand hos Advisio Advokat AS
Mulighet for å søke Rettshjelpfondet om å få dekket rettslig prøving av uføresaker (må være av prinsipiell art)
Meld deg inn i ME-foreldrene (også for unge med ME)

Dette innlegget ble publisert i Barn og unge med ME, ME, ME og juss, Om hjelpesystemene, Rettigheter og merket med , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *