Juss og rettigheter

Her samler vi informasjon om rettigheter for alvorlig og/eller langvarig syke barn og unge, og deres foreldre/foresatte. Utfordringer rundt rettigheter blir også berørt. Vær obs på at lover og regelverk stadig endres. Regler som er omtalt her kan være endret, og den enkelte må selv kontrollere om det er tilfelle.  

Ung ufør-tillegg tilkjent i Lagmannsretten (klikk på tittelen = lenke) Publisert 21.2.2023.
Viktig, prinsippiell avklaring i Lagmannsretten hvor ME-syk ble tilkjent ung-ufør-tillegget tross forsøk på arbeid og fullført ingeniørutdanning før fylte 26 år. Av jusstudent Victor Håland.

.

Folketrygdloven § 12-5 og prinsipielle spørsmål for pasienter med ME eller fibromyalgi Av advokat Olav Lægreid.

Hva er fri rettshjelp? 23. november 2019
En forklaring av hvordan fri rettshjelp fungerer, og hvilke alternativer som finnes for de som ikke har rett på dette. Av advokat Olav Lægreid.

Har du fått stans eller avslag på forlengelse av AAP? 30. mars 2019
Da anbefaler vi at du leser denne korte artikkelen. Det er ikke sikkert Nav har rett. Av advokat Olav Lægreid.

Nav og kommune

Egenandel for voksne hjemmeboende barn Foreldre har ikke forsørgerplikt overfor barn over 18 år (med uttak av de so går på videregående). Derfor skal ikke foreldrenes inntekt telle med i beregningen av egenandel for bistand i form av BPA eller hjemmetjenester.

Rettigheter for ME-syke barn. De mest aktuelle støtteordningene og tiltakene for familier med ME-syke barn, med lenker til søknadsskjemaer og ytterligere informasjon.

rettigheterDisse emnene er omtalt
pleiepenger, hjelpestønad/ forhøyet hjelpestønad, grunnstønad, omsorgslønn, ekstra omsorgsdager/omsorgspenger, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt, AAP, ung ufør, parkeringskort, TT-kort, ledsagerbevis, hjelpemiddelsentralen

Støtteordningene er også godt beskrevet i Helsedirektoratets brosjyre. Last ned eller bestill gratis her

Generelt om rettigheter for pasient og pårørende på Helsenorges nettsider: https://helsenorge.no/rettigheter

Pleiepengerettigheter for foreldre til barn og unge med ME – brev til Nav sitt ekspertutvalg.

Pleiepenger og saks- og klagebehandlingstid fra Nav – fra en bekymret familie.

Jobbfravær for foreldre med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn – fra Jusstorget.no.

Rettigheter og behov hos barn og unge med ME – om mer menneskelige behov.

Teieplikt eller meldeplikt
Altfor mange familier med ME-syke barn opplever at det blir sendt bekymringsmelding til barnevernet, som regel pga høyt skolefravær – og til tross for legeerklæring på at barnet er sykt.
Her skriver jurist og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet Bente Ohnstad blant annet: «Dei siste åra har talet på såkalla bekymringsmeldingar auka kraftig. Men er vi sikre på at alle desse meldingane er i tråd med ordlyden og intensjonen i lova?» og gir et eksempel hvor «fråværet var grunna i sjukdom, og barnet var under medisinsk behandling. Dette var med andre ord ei grunnlaus melding som førte til problem både for mor og barn.» Syn og Segn #1/18

Skole og utdanning

Alle barn og unge har rett til opplæring til og med videregående skole. Barne- og ungdomsskole er i tillegg en plikt, men man kan få fritak fra plikten ved sykdom. Se også under fanen Skole.

Begrepene opplæringsrett og opplæringsplikt er ikke alltid like lett å holde rede på.

Elever både i grunnskole og videregående skole (det som nå heter grunnopplæring), har rett på opplæring i hjemmet i regi av skolen når forholdene til sier det. Rettigheten for elever i VGS ble slått fast i en uttalelse fra Undervisningsdirektoratet i 2007.

ME-foreningens omtale av rettigheter i forbindelse med skole, finner du her.

Les mer om ME og skole.


Har du forslag til nyttige og gode lenker som passer her?
Tips oss i kommentarfeltet!

0 svar til Juss og rettigheter

 1. elin carlsen sier:

  Hei 🙂 hva med å ta med div støtte tiltak ifra kommunene, da omsorgslønn, taxi kort, støttekontakt og ledsagerbevis er tiltak jeg kommer på nå

  • @fryvil sier:

   Hei Elin! Disse ordningene er omtalt i saken «Rettigheter for ME-syke barn» øverst på siden. For å gjøre det tydeligere, har vi nå lagt til følgende:
   Disse emnene er omtalt
   pleiepenger, hjelpestønad/ forhøyet hjelpestønad, grunnstønad, omsorgslønn, ekstra omsorgsdager/omsorgspenger, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt, AAP, ung ufør, parkeringskort, TT-kort, ledsagerbevis, hjelpemiddelsentralen
   Fryvil

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *