Muligheter for heldigitalt skolealternativ med ny lov?

ME-foreldrene har fått svar fra Kunnskapsdepartementet på vår henvendelse om å opprette et heldigitalt skolealternativ. Den nye opplæringsloven kan komme til å gi større rom for fleksibilitet i opplæringen av langtidssyke elever. Vi er spente på den endelige ordlyden i loven, og – ikke minst – på hvordan loven vil bli praktisert ute i kommuner og fylkeskommuner.

I svaret sier de at de har flere aktuelle prosesser på gang der denne problemstillingen er relevant. De viser til de mulighetene som allerede finnes, og til arbeidet med den nye opplæringsloven.

«Departementet tar sikte på å følge opp forslaget om regelendringer knyttet til fjernundervisning i en egen prosess med mål om legge fram en lovproposisjon våren 2021 og ikrafttredelse av eventuelle endringer i både opplæringsloven og friskoleloven høsten 2021.»

«Alle elever skal ha en tilpasset opplæring, og elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har krav på spesialundervisning. Elevenes behov for tilpasninger ved langvarig sykdom vil være ulike, og elevene må møtes på en måte som sikrer at deres individuelle behov, ønsker og mulighet for læring og sosiale fellesskap blir ivaretatt så langt som mulig. Fordi hver enkelt elevs situasjon er unik, er det viktig at skolen har god dialog og samarbeider med eleven selv og elevens foreldrene om situasjonen og om mulige løsninger. Det er egne krav til saksbehandling knyttet til spesialundervisning som skal sikre at dette blir fulgt opp på en god måte.»

Les brevet vårt her: Heldigitalt skolealternativ

Les hele svaret i PDF her.

Foto: Josefa nDiaz på Unsplash

Dette innlegget ble publisert i Barn og unge med ME, Brev til offentlige instanser, ME, ME og skole, Rettigheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *