Skole

Her samler vi stoff som er nyttig både for elev/foreldre og skolen, skrevet av oss og av andre. Kunnskap om energiøkonomisering og aktivitetsavpasning er viktig. Det er også viktig at skolen er klar over hvor mye det koster elever med ME bare å være til stede på skolen. Husk at det er store individuelle forskjeller i hvor mye eleven makter, og at det er eleven som kjenner dette på kroppen og foreldrene som ser eleven resten av uka.

Foto: ME-mammas betroelser

Foto: ME-foreldrene

Verktøykassen Norges ME-forening, Rogaland, har laget et svært godt og nyttig kursopplegg med verktøy for tilrettelegging av undervisning for ME-syke, som man kan bestille til egen kommune/skole.

* PPT om ME-sjuk ungdom 14 år gamle ”Oskar”* har alvorleg ME, og PPT har gjort ein god jobb med å vurdere situasjonen hans.


Nedenfor finner du innhold fra tidligere, altså før vi ble en forening. Dette er fortsatt relevant og verdt å lese. 

Ungdom med Myalgisk Encefalopati (ME) i møtet med skoleverket Vi gratulerer Bendik Thommesen med vel gjennomført masteroppgave om ME-syke ungdommers møte med skoleverket. Mange takk til Bendik og til de seks ungdommene som stilte opp!

ME-foreldrenes skolepolitiske notat Våre kommentarer til pkt. 5  i rundskrivet «Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom».

I tillegg kommenterer vi blant annet eksamen.
Vi håper dette kan være nyttig, både ved å gjøre det som er mest relevant i forskriften lettere tilgjengelig, ved å vise hvordan den kan brukes, og ved å peke på løsninger framover. Det er en lang post, og den kan derfor også lastes ned som PDF.

Rettigheter til hjemmeundervisning i videregående skole: «Fylkeskommunen har plikt til å oppfylle retten til videregående opplæring, også for elever som på grunn av sykdom ikke kan følge ordinær skoleundervisning. Det vil si at disse elevene må få opplæring i hjemmet eller på sykehus dersom de ønsker det, og er i stand til å motta opplæring.» (Fra tolkningsuttalelse på www.udir.no.)

Vær forøvrig oppmerksompå den såkalte 23/5-regelen for å oppnå studiekompetanse, og at kravet om 5 års fulltid skole eller jobb kan erstattes med dokumentasjon på sykdom. Vi hører om syke som har kommet inn på høyere studier etter disse reglene før fylte 23 år. Man bør absolutt vurdere å søke når man er klar for det og har alle 6 fagene.

Robot i klasserommet – ny teknologi gjør at syke elever kan følge med på hva som skjer i klasserommet hjemmefra.

Hjem-skolesamarbeid – gode erfaringer Praktiske tips.

Begrepene opplæringsrett og opplæringsplikter ikke alltid like lett å holde rede på.  Her har ME-mammaene skrevet litt om skole.

Kristin Elisabeth Haugland, spesialpedagog og ME-syk kan fortelle om en skolehverdag hvor behovet for veiledning er stort: – ME står i en særstilling fordi den syke har så variable behov. En ME-syk elev havner alt for ofte i en situasjon hvor eleven selv må kjempe sin sak, og ender opp uten krefter til å tilegne seg kunnskap.

Vi kommenterer:
Flott tiltak som vi pårørende til ME-syke barn og unge over hele landet har hørt om før – nettopp fordi det er så godt tilpasset.
Vi håper inderlig at erfaringene fra dette prosjektet blir brukt til det beste for både «liten og stor». Kombinasjonen av yrkesbakgrunn og erfaring er unik og svært nyttig. Dette tiltaket bør over i ordinær drift, og det bør settes i gang lignende i resten av landet.

PPT og Oppfølgingstjenesten i Kongsberg og Numedal har en god nettside om barn med ME og skole.

Alle må gå på skolen. Ja. Eller…
Skrevet av en mamma som er sakkyndig i spesialundervisning.

Spesialpedagog Siw Risøy har skrevet en god artikkel med informasjon til skolene om ME Nyttig både for skole, elev og foreldre å lese. Denne artikkelen er også tilgjengelig via rundskrivet «Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom». 

Elever både i grunnskole og videregående skole (det som nå heter grunnopplæring), har rett på opplæring i hjemmet i regi av skolen når forholdene tilsier det. Rettigheten for elever i VGS ble slått fast i en uttalelse fra Undervisningsdirektoratet i 2007. Det må foreligge anbefaling fra PPT og vedtak fra rektor.

Utdanningsdirektoratet har en veileder (2014) til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Har du forslag til nyttige og gode lenker som passer her?
Tips oss i kommentarfeltet!

4 svar til Skole

 1. hanneram sier:

  Flott 🙂 Det er mange utfordringer i forbindelse med skole for ME-syke barn og unge. Og veldig lite kunnskap om dette rundt om på mange skoler og blant «hjelperne». Det finnes enkelte «engler», men det må komme flere på banen med riktig kunnskap.

 2. mimi sier:

  Vi byttet skole over til Steinerskolen hvor det er mer individuell oppfølging av elever, på Steinerskolen er det heller ikke karakterer. På Steinerskolen får elevene selvtillitt gjennom å utvikle sin kreative side, som ofte er veldig god hos ME pasienter. Undervisningen på Steinerskolen er også basert på mye muntlig informasjon fra læreren. Så ME – elever som ikke orker annet enn å sitte å høre på kan få med seg mye undervisning allikevel.

 3. hebe sier:

  Flott at så mye relevant informasjon samles her.
  Jeg ønsker meg et eksempel på et informasjonsskriv til medelever og deres foreldre.

 4. Tilbaketråkk: ME gir økt skolefravær – er ikke skolevegring | ME-mammas betroelser

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *