ME-foreldrenes høringssvar om ny opplæringslov

ME-foreldrene har levert høringssvar til NOU 2019:23, ny opplæringslov, hvor vi kommenterer kapitler som kan berøre unge med ME.

HøringssvarI høringssvaret støtter vi blant annet økte muligheter for undervisning via skjerm som et supplement til hjemmeundervisning. Vi støtter også det nye begrepet individuelt tilrettelagt opplæring, som skal erstatte “spesialundervisning”.

I tillegg støtter vi Norges ME-forenings høringssvar, om at opplysningsplikten til barneverntjenesten bør videreføres, og er enige i presiseringen om at alle meldinger skal drøftes med barneverntjenesten på forhånd. Fravær som skyldes sykdom skal naturligvis ikke utløse meldeplikt.

Les hele høringssvaret fra ME-foreldrene på regjeringens sider
eller last ned PDF av svaret her: Høringssvar fra ME-foreldrene

Høringsbrev, høringsnotat og alle høringssvar ligger på regjeringens nettsider: Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 
Selve utredningen med hele lovforslaget ligger som PDF hos regjeringen: NOU 2019:23, ny opplæringslov 
This entry was posted in Barn og unge med ME, Brev til offentlige instanser, Høringssvar, ME, ME og skole, Om hjelpesystemene, Rettigheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *