Vedtekter

Her finner du vedtektene til ME-foreldrene, som blant annet slår fast at vår visjon: Alle ME-syke barn og unge og deres pårørende blir møtt med respekt, oppdatert kunnskap om og innsikt i sykdommen ME og dens følger for hverdagsliv, skole/utdanning, sosial utfoldelse og utvikling fra barn til voksen.

Vedtektene ble revidert på årsmøtet 17. april 2023, med to mindre presiseringer.

Last ned PDF her