Medlemsfordeler

ME-foreldrene vil på sikt jobbe for å få til gode medlemsfordeler som er til nytte for medlemmene våre. Foreløpig er fokuset vårt på å øke medlemstall og – aller viktigst – å øke kunnskapsnivået om ME. Tenk gjerne at den viktigste medlemsfordelen som finnes, nettopp er å å vite at du som medlem bidrar til økt kunnskap og bedre forhold for alle som er rammet av ME!