Lindas kamp for BPA til sønnen

Kommunen kan ikke legge inntekten til alle i en husstand til grunn når de beregner egenandel for praktisk bistand til unge voksne? Da sønnen til Linda Jakobsen fra Drammen fikk krev om over 42 000 per år for 3,5 timer praktisk bistand per uke, forstod Linda at noe måtte være riv ruskende galt.

Faksimile fra Drammens Tidende

Det startet med at Lindas ME-syke sønn, som er 21 år og bor hjemme hos sin mor og stefar, hadde søkt om BPA (Borgerstyrt Personlig Assistent). Kommunen innvilget 3,5 timer praktisk bistand av BPA i uka. Kommunene tar betalt for praktisk bistand, og Drammen kommune mente at den unge mannen skulle betale over 42 000 kroner i året for disse timene, fordi de la inntekten til hele familien til grunn. Heldigvis forstod Linda at noe var riv ruskende galt, og nektet å gi seg da kommunen avviste klagen.

– Jeg skjønte at det var noe som var veldig galt, da jeg så hvor mye jeg skulle betale. Men hadde det ikke vært for mamma så hadde jeg bare droppet hele greia. Det overkjører grensene mine for hva jeg egentlig orker, sier han til Drammens Tidende.

Han er sengeliggende 23 timer i døgnet, og sover mye. Den minste anstrengelse ut over den daglige rutinen koster så mye krefter at han må samle krefter i forkant. Som regel blir han også dårligere i ettertid.

– Dagsrutinen min er å gå på toalettet. Gå en tur ut hit i stua og hilse på lillesøsteren min, og så en tur ut på kjøkkenet for å se om vi har noe mat. Så legger jeg meg igjen.

Linda forteller at sønnen var en aktiv gutt fram til han ble syk. Antakelig ble ME-en utløst av en bakterieinfeksjon da han var 11 år. Fra å være aktiv i blant annet fotball og håndball, ble han stadig mer sliten og etter hvert sengeliggende. I niende trinn var han to måneder på skolen, i tiende bare et par uker. Han har forsøkt å starte på videregående to ganger, men måtte slutte fordi han ble veldig mye dårligere av dette.

Nå ligger han det meste av tiden på rommet sitt.

– Hvis jeg orker, ser jeg litt på tv på pc. Jeg forsøker å spare opp energi til jeg vet jeg skal gjøre noe. Som å få besøk av fysioterapeut, eller snakke med Nav. […] Det er en drittsykdom. Jeg har vært veldig deprimert. Nå går det bedre. Jeg har gått på medisin de siste to årene og er ikke deprimert lenger.

Han var forberedt til intervjuet med Drammens Tidende, men måtte trekke seg tilbake etter bare fem minutter. Journalisten la da merke til at han begynte å svette, ble rosa i ansiktet og virket urolig. Men han rakk å si dette:

– Selv om det koster meg veldig mye, tenker jeg på alle andre som dette også kan gjelde. Derfor gjør jeg det. Men jeg hadde ikke klart det, hadde det ikke vært for mamma.

***

Linda tok kontakt med ME-foreldrene, i tillegg til Uloba, Pasientombudet med flere. Alle bekreftet hennes mistanke om at kommunen tolket loven feil. Dermed klaget de til kommunen og kontaktet Helsedirektoratet.

Kommunen mente feilaktig at det var hele husstandens samlede nettoinntekt som skulle være beregningsgrunnlaget for egenandelen, men Linda mente at det umulig kunne være riktig at både hennes egen inntekt og inntekten til sønnens stefar og datteren skulle telle. Sønnen er jo en ung mann, og foreldre og voksne barn har ikke forsørgelsesplikt overfor hverandre.

Snart bekreftet Helsedirektoratet dette: «Det er kun foreldre til barn under 18 år, samt ektefeller, som har plikt til å forsørge hverandre, ifølge Norsk lov.»

Forskriften om egenandel skal sees i sammenheng med forsørgelsesplikten, forklarer juristen, og det er kun ektefelle og foreldre til barn under 18 år som skal medregnes i husstanden i denne sammenhengen. «Barn over 18 år, som fortsatt bor hjemme hos foreldrene skal derfor vurderes som enslige etter forskriften» og i disse tilfellene er det hovedregelen som gjelder: Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten.

Juristen konkluderer med at paragrafen som Drammen kommune har brukt ikke gir adgang til å inkludere andre i husstanden uten forsørgelsesplikt, når de skal regne ut egenandel ved praktisk bistand, og skriver:

«Det er derfor ikke adgang etter egenandelsforskriften for å iberegne inntekter til foreldre av voksne hjemmeboende barn i vurderingen av «husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag» jf. § 10 første ledd.»

***

screenshot_20191126_154646954383214942530062.jpg

Gledelige nyheter!
Etter at denne saken ble omtalt av Drammens Tidende, har kommunen snudd, og beregnet egenandelen til Lindas sønn på nytt. I tillegg har de allerede gjennomgå 1 000 tilfeller som kan være berørt av den samme feilen, og fortsetter å gå gjennom flere saker.

Linda har også blitt kontaktet av andre som har opplevd lignende i andre kommuner, og saken har allerede hjulpet flere i samme situasjon.

 

 

Hvis du tror at du eller din familie har blitt rammet av tilsvarende feil, kan du ta kontakt med pasientombudet som kan hjelpe med klage til kommunen. Du kan også vise denne artikkelen til kommunen.

Les mer om saken her: Egenandel for voksne hjemmeboende barn

***

Red.anm: Teksten er dels basert på intervju med Linda Jakobsen og sønnen og en oppfølgende sak i Drammens Tidende (datoer og lenker), dels på ME-foreldrenes samtale med Linda og med erfaring fra våre medlemmer.

Her er Drammens Tidendes oppslag om at kommunen har rettet opp i praksisen (betalingsmur) Avisen har skrevet en serie med artikler i forbindelse med denne saken. Alle er bak betalingsmur.

Behov for hjelp eller mer informasjon?

Helsedirektoratet har ansvar for å bruke og å fortolke lover innen sitt område
Oversikt over pasientombud i fylkene
Medlemsfordelen juridisk bistand

Dette innlegget ble publisert i ME, ME og juss, Om hjelpesystemene, Rettigheter. Bokmerk permalenken.