Innsigelse på planlagt LP-studie avvist av REK – ME-foreldrene klager

Ikke overraskende, valgte REK Midt-Norge å ikke ta hensyn til klagene på den planlagte studien hvor Live Landmark skal prøve ut Lightning Process (LP) på 100 pasienter med ME-diagnose. På toppen av det hele mener REK Midt at kun Norges ME-forening har klagerett og avviste de 12 andre klagene, inkludert vår. Nå sendes saken over til Den Nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) for vurdering, og ME-foreldrene klager på at vi ikke ble hørt.

REK (regional etisk komité) Midt-Norge avviste altså klagene fra både foreningen ME-foreldrene og ME-foreningens lokallag for Innlandet, i tillegg til den offentlige Facebook-gruppen Lightning process – ME syke med forverring eller ingen effekt v/Heidi Anita Hervik, Venke Midtlien og Irene Qvan og en rekke enkeltpersoner. REK Midt-Norge påstår videre at “Prosjektet har ingen konkret og aktuell betydning for noen av disse grupperingene. Det er heller ikke lagt fram vedtekter eller annet som tyder på at det er tale om sammenslutninger med en noenlunde fasttømret organisasjon.”

ME-foreldrenes styre så seg nødt til å klage til REK Midt-Norge på at vi ikke ble hørt. Ettersom saken er overført til NEM (Den nasjonale forskningsestiske komité for medisin og helsefag), ble klagen også sendt dit. Selve klagen kan leses her:

Begrunnelsen for å avvise foreningene holder ikke, mens det kan diskuteres hvorvidt de øvrige klagene i det minste skulle vært vurdert. ME-foreldrene ble registrert i Brønnøysundregisteret som frivillig organisasjon/pasientforening 26.4.2017. Her kan dere lese foreningens vedtekter. Vi la også ved siste årsmøtereferat og registerutskrift fra Brønnøysund, inkludert liste over registrerte styremedlemmer. Vi ser at det er nødvendig at vi snarest også ber om å bli registrert i NAFKAMs register over pasientorganisasjoner for å unngå lignende misforståelser i fremtiden.

ME-foreldrene er i hovedsak en forening for foresatte til ME-syke barn opp til 25 år. Våre seniormedlemmer er i full gang med å hjelpe sine syke barn med kommunikasjonen med Nav. Gitt at Nav skal bidra med å rekruttere deltakere til studien og vi er pårørende til studieobjektene, mener vi at prosjektet i høyeste grad har «konkret og aktuell betydning» for våre medlemmer.

REK hevder forøvrig følgende: “Spørsmålet om klagerett har for øvrig begrenset betydning, ettersom alle klagene blir oversendt NEM uavhengig av rettslig klageinteresse.”

Det er bra at alle dokumentene blir oversendt NEM. Vi forventer at NEM kommer til en annen beslutning enn REK Midt-Norge, både når det gjelder klagerett og selve godkjenningen av studien slik den foreligger nå. Våre synspunkter på studien og studiedesignet, fremkommer i vår Innsigelse mot planlagt LP-studie.

Les hele svaret fra REK Midt-Norge her:

This entry was posted in Ukategorisert and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *