Fra utenforskap til ny sjanse

Våre ME-syke barn vokser og blir både ungdom og voksne, men de bruker ofte mange år på å bli ferdige med både videregående og annen utdanning.

Melding til Stortinget «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring» foreslår tiltak som skal bidra til at voksne lettere kan øke sin kompetanse og dermed få en stabil tilknytning til arbeidslivet. En melding fra regjerning til storting gir anbefalinger, og sier hvilke tiltak regjeringen ønsker å sette i verk.

Målgruppen for tiltakene i meldingen er voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. Dette inkluderer personer med ulike helseutfordringer og funksjonsnedsettelser.

DSC_0056

For våre barn og unges del, er kanskje disse punktene de mest interessante:

Tiltak på nivå med grunnskoleopplæring
Regjeringen har satt i gang utvikling av kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving og regning). Dette verktøyet skal både rådgivere, Nav, oppfølgingstjenesten, karriereveiledere og andre kunne bruke for å følge opp behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Det skal lages et offentlig nettbasert opplæringstilbud i lesing, regning og skriving.

Det vil bli startet forsøk med modulbasert opplæring. Det kan bety at det blir mulig å ta mindre moduler om gangen, og at man kan fylle på det man mangler i stedet for å ta hele fag. På grunnskolens nivå kan den enkelte selv definere at han/hun trenger opplæring, eller komme fram til dette i samarbeid med karriereveileder eller Nav-rådgiver.

Her kan du lese mer om kartleggingsverktøyet og det nettbaserte opplæringstilbudet.

Tiltak på nivå med videregående opplæring
Regjeringen vil fjerne begrensninger i retten til videregående som virker særlig urimelige. De foreslår å tette hullet mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående skole. Det innebærer at de som vil få rett til videregående opplæring som voksne ikke må vente med å fortsette på skolen til de fyller 25 år, selv om de har brukt opp ungdomsretten.

Det vil bli startet forsøk med modulbasert opplæring for voksne i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Også her kan det bety at det blir mulig å ta mindre moduler om gangen, og at man kan fylle på det man mangler i stedet for å ta hele fag.

Økonomi
Regjeringen ønsker å senke aldersgrensen for utdanning som arbeidsmarkedstiltak (altså via Nav) fra 26 til 22 år for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen vil nedsette en ekspertgruppe for å se på løsninger for livsopphold for voksne med behov for opplæring på grunnskole og videregående nivå. Ettersom våre ungdommer som regel bruker lang tid på videregående, er vi spente på hva dette vil føre til for unge voksne med ME.

Effekt?
En mulig effekt av de foreslåtte tilakene, er at unge voksne med sykdom eller funksjonsnedsettelse kan følge sin egen progresjon uavhengig av hvor lang tid de trenger for å fullføre videregående, og at de vil være sikret livsopphold i denne perioden.

Oppfølgingstjenesten
Oppfølgingstjenesten (OT) er ikke nevnt i meldingen til Stortinget, men i vår sammenheng bør de likevel nevnes. OT har ansvar for å følge opp ungdom i alderen 16 til 21 år med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid.

OT kan bistå i å finne individuelle muligheter for syke som ikke kan gå på skolen dersom det er annen type aktivitet eller opplæring som er mulig og tilrådelig.

Her finner du kontaktinfo til Opplæringstjenesten i ditt fylke

 

Les mer om og last ned selve stortingsmeldingen på regjeringen.no

 

Husk å oppgi kilde hvis du deler uten lenke.

This entry was posted in ME. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *