Bokanmeldelse: «Min sønn har ME»

Dette er en dokumentar-preget bok skrevet av en mamma som tar seg av sin ME-syke sønn. Det er en hverdagsskildring av livet med sykdommen, og i tillegg en refleksjon over hvordan det er å bli møtt i familien og samfunnet med en såkalt «diffus» lidelse.

Min sønn har ME-coverbilde

Forfatteren gir en ærlig og levende beskrivelse av ulike aspekter av livet med denne annerledessykdommen, med en fin blanding av opplevelser og fakta som gjør at leseren berøres og forstår mer enn man ville gjort ved en ren faktabeskrivelse. Hun skriver personlig, men ikke privat, på en fin og balansert måte som gir boken stor troverdighet.

Det er klart at ikke alle opplever alt på samme måten, men man er ikke i tvil om at dette gjengir ekte opplevelser og følelser, og ikke er uttrykk for overdrivelser eller «føleri».

Forfatteren viser stor innsikt i både sykdommen og pasienten sin, og det står stor respekt av hennes innsats som dedikert omsorgsperson. Hun viser ham varme og omsorg, samtidig som hun utviser respekt og forståelse for hans integritet. Det er noe alle pårørende kunne lære noe av. Helsepersonell og andre involverte instanser også, for den saks skyld.

Boken gir uttrykk for personlige opplevelser, og dekker ikke hele aspektet av problemer man som foreldre til ME-syke barn kan støte på. Det gir den seg da heller ikke ut for å skulle gjøre.

Hvis det er noe jeg personlig savner, så er det kanskje noe mer fokus på hva denne sykdommen gir av muligheter til refleksjon og personlig vekst, ikke bare for omsorgspersonen (for det skjønner vi at hun har fått med seg), men også for de ME-syke barna selv. Det er sikkert forskjellig hvordan man opplever det, men livet med ME er, etter min erfaring, langt fra bare tap og begrensninger, men også en mulighet til å se livet litt utenfra som gir andre og givende perspektiver.

Hanne Ramstad sin innsats og holdninger innbyr for øvrig ikke bare til respekt, men også til en ydmykhet i forhold til selve sykdommens og dens vesen, med sitt mangefasetterte men dog meget tydelige uttrykksform. Hennes beskrivelser levner ingen tvil om at dette er en høyst reell og ikke «innbilt» lidelse.

Boken representerer et viktig innlegg i «ME-debatten», og bidrar til økt forståelse og respekt for denne alvorlige sykdommen som dessverre ikke alltid tas like alvorlig. Den burde være pensum for alle som befatter seg med ME-syke barn, og bør leses av alle familier som har barn med nydiagnostisert eller mistenkt ME!

Anmeldt av frustrert ME-mamma dr. med.

Red.mrk (redigert februar 2024):
Boken ble relansert på Kolofon forlag høsten 2018, men er nå utsolgt.

Hanne Ramstad skriver også serien med samme navn på våre sider. Derfor finner du enkelte av tekstene i boken, i tillegg til tekster som er skrevet etter at boken var ferdigstilt, på våre nettsider.

This entry was posted in Bok om ME, Dokumentar, Personlig fra pårørende and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bokanmeldelse: «Min sønn har ME»

  1. Hanne Kåseth says:

    Denne boken er en fantastisk godt skrevet skildring av livets hverdag med og for et ME-barn. Jeg som selv er ME-mamma, klarte ikke legge vekk boken før siste ord var lest. 🙂

  2. @fryvil says:

    Vi har nå rettet opp i lenka for bestilling av e-bok.

  3. Pingback: Kart eller terreng? | ME-foreldrene

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *